NL EN IN

Brandin GuitarsEnglish version:
Brandin guitars originated from a hobby that got a bit out of hand.
I also have a company as supplier for most Lift companies in the Netherlands for 20 years.  http://www.herwegh.nl

It is impossible for me to achieve the same turnover, let alone to make the same profit by building guitars. That is why I chose to go 100% for my other company and bring building guitars back to what it was ........ a hobby!
So for now I am going to work with my daughter Emmelie to build a new model for her,
this model comes in a 6, 7 and 8 string version. What comes out of this , time  will tell , but will
probably  only be built  on request under a new brand name.

Dutch version :
Brandin gitaren is ontstaan uit een hobby die een beetje uit de hand is gelopen .
Ik heb al 20 jaar een bedrijf als leverancier voor de meeste Liftbedrijven in Nederland . http://www.herwegh.nl

Het is voor mij onmogelijk om een zelfde omzet , laat staan rendement te halen met het bouwen van gitaren. Vandaar dat ik er voor heb gekozen om weer 100 % voor mijn andere bedrijf te gaan en de gitaarbouw terug te brengen naar wat het was ........ een hobby !
Voorlopig ga ik dus alleen samen met mijn dochter Emmelie aan de gang om voor haar een nieuw model te bouwen ,
dit model komt er in een 6 , 7 en 8 snarige uitvoering . Wat daar uit komt zal verder de toekomst uitwijzen , maar zal
waarschijnlijk alleen in opdracht gebouwd gaan worden onder een nieuwe merknaam.